เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

NH FUSE (HRC FUSE)

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH000, NH00

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
000
2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
500VAC/250VDC
3NA3802
3NA3804
3NA3801
3NA3803
3NA3805
3NA3807
3NA3810
3NA3812
3NA3814
3NA3817
3NA3820
3NA3822
3NA3824
3NA3830
3NA3832-8
3NA3836-8

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH1

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
1
16
20
25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
250
500VAC/440VDC
3NA3105
3NA3107
3NA3110
3NA3114
3NA3117
3NA3120
3NA3122
3NA3124
3NA3130
3NA3132
3NA3136
3NA3140
3NA3144
       

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH2

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
2
35
50
63
80
100
125
160
200
250
300
315
355
400
500VAC/440VDC
3NA3214
3NA3220
3NA3222
3NA3224
3NA3230
3NA3232
3NA3236
3NA3240
3NA3244
3NA3250
3NA3252
3NA3254
3NA3260

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH3

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
3
200
224
250
300
315
355
400
425
500
630
500VAC/440VDC
3NA3340
3NA3342
3NA3344
3NA3350
3NA3352
3NA3354
3NA3360
3NA3362
3NA3365
3NA3372
       

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH4

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
4
630
800
1000
1250
500VAC/440VDC
3NA3472
3NA3475
3NA3480
3NA3482

NH Fuse (HRC FUSE)
SIZE : NH4a

Size Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
4a
500
630
800
1000
1250
500VAC/440VDC
3NA3665
3NA3672
3NA3675
3NA3680
3NA3682
 
 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.