เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrrEATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248

FUSES AND FUSE HOLDERS
ฟิวส์ และ ฐานฟิวส์

CYLINDRICAL Fuse
ฟิวส์ทรงกระบอก

HRC Fuse
ฟิวส์ใบมีด

LOW VOLTAGE BS88
ฟิวส์แรงดันต่ำ BS88

     

HIGH SPEED FUSE FERRULE
ฟิวส์ทรงกระบอกแบบตัดเร็ว

SAFETY FUSE FOR SAFETY SWITCH
ฟิวส์สำหรับตู้เซฟตี้

FUSE SQUARE BODY

     

CLASS FUSE

Fuse Holder for Cylindrical Fuse
ฐานฟิวส์สำหรับฟิวส์กระบอก

Fuse Holders for HRC Fuse
ฐานฟิวส์สำหรับฟิวส์ใบมีด

 

   

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.