เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

conquer

GFE

GFE

FUSE GLASS 5.2 X 20 MM. Fast-Acting Fuse
ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 5.2 x 20 มม. ขาดเร็ว
Ampere Rating : 200mA - 20A 250V

GTE

GTE

FUSE GLASS 5.2 X 20 MM. Time-Lag Fiuse
ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 5.2 x 20 มม. ขาดช้า
Ampere Rating : 500mA - 10A 250V

gbm

GBM

FUSE CERAMIC 5.2 X 20 MM. Fast-Acting Fuse
ฟิวส์เซรามิก ขนาด 5.2 x 20 มม. ขาดเร็ว
Ampere Rating : 500mA - 20A 250V

gda

GDA

FUSE CERAMIC 5.2 X 20 MM. Time-Lag Fuse
ฟิวส์เซรามิก ขนาด 5.2 x 20 มม. ขาดช้า
Ampere Rating : 1A-20A 250V

AFE

AFE

FUSE GLASS 6.3 X 32 MM. Fast-Acting Fuse
ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 6.3 X 32 มม. ขาดเร็ว
Ampere Rating : 500mA - 10A 250V
Ampere Rating : 12A - 30A 32V

ATE

ATE

FUSE GLASS 6.3 X 32 MM. Time-Lag Fuse
ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 6.3 X 32 มม. ขาดช้า
Ampere Rating : 500mA - 10A 250V

ABE

ABE

FUSE CERAMIC 6.3 X 32 MM. Fast-Acting Fuse
ฟิวส์เซรามิก ขนาด 6.3 X 32 มม. ขาดเร็ว
Ampere Rating : 100mA - 40A 250V

ADA

ADA

FUSE CERAMIC 6.3 X 32 MM. Time-Lag Fuse
ฟิวส์เซรามิก ขนาด 6.3 X 32 มม. ขาดช้า
Ampere Rating : 100mA - 30A 250V

ABB

ABB 500V

FUSE CERAMIC 6.3 X 32 MM. Super Fast-Acting Fuse
ฟิวส์เซรามิก ขนาด 6.3 X 32 มม. ขาดเร็ว
Ampere Rating : 1A - 30A 500V

   

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.