เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

   
 
 

BNS BS88

TYPE : F1
VOLTAGE : 550V 250VDC
RATING AMP : 2-32A

BNS55Vxx

BES BS88

TYPE F2
VOLTAGE : 415VAC , 550VAC
RATING AMP : 2-36A

BES55Vxx
BES42Vxx

   
 
 

BNIT BS88

TYPE : A1
VOLTAGE : 550VAC 250VDC
RATING AMP : 2-32A

BNIT55Vxx

BTIA BS88

TYPE : A2
VOLTAGE : 550VAC, 690VAC

BTIA55Vxx
BTIA69Vxx

   
 
 

BTIS BS88

TYPE : A3
VOLTAGE : 690V

BTIS69Vxx

BTCP BS88

TYPE : A4
VOLTAGE : 690V

BTCP69Vxx

   
 
 

BTC BS88

TYPE : B1
VOLTAGE : 690VAC 460VDC

BTC69Vxx

BTF BS88

TYPE : B2
VOLTAGE : 690VAC 460VDC

BTF69Vxxx

   
 
 

BTKF BS88

TYPE : B3
VOLTAGE :690VAC 460VDC

BTKF69Vxxx

BTMF BS88

TYPE : B4
VOLTAGE : 690VAC 460VDC

BTMF69Vxxx

   
 
 

BTM BS88

TYPE : C1
VOLTAGE : 690VAC 460VDC

BTM69Vxxx

BTTM BS88

TYPE : C2
VOLTAGE : 690VAC

BTTM69Vxxx

   
 
 

BTLM BS88

TYPE : C3
VOLTAGE :690VAC

BTLM69Vxxx

 
 
   
 
 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.