เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

RITTO

RITTO ตู้กันฝุ่นและกันฝน ผลิตจากพลาสติก มีความทนทานสูง มีให้เลือกหลากรุ่นหลายแบบ

E200 SERIES กล่องพลาสติกแบบฝาทึบ ฝาใส พร้อมแผ่นใน (ABS)

RITTOE200

EU SERIES ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์ (ABS)

RITTOEU

EU SERIES ตู้พลาสติกฝุ่นกันน้ำ (มีหลังคา) พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกรณ์ (ABS)

RITTOEUR

EP SERIES ตู้พลาสติกพร้อมแผ่นในสำหรับยึดอุปกณ์ (ABS)

RITTOEP

EP SERIES ตู้พลาสติกกันฝุ่น (มีหลังคา)พร้อมแผ่นในสำหรับยึดอกรณ์ (ABS)

RITTOEPS
 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.