เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebookadkrr

ITALWEBER

Italweber ฟิวส์มาตราฐานยุโรป จำหน่าย ฟิวส์กระเบื้อง ฟิวส์เซรามิก ขนาดมาตราฐาน

CYLINDRICAL FUSE
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก (Ceramic Cartrideg Fuse)

       

Cylindrical Fuse 10x38 mm.
ฟิวส์เซรามิค ขนาด 10x38 มม.

Type : CH10
Curve : gG
Current Amp : 1A-32A

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
500V
1421001
1421002
1421004
1421006
1421008
1421010
1421012
1421016
1421020
1421025
32
400V
1421032

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
ฟิวส์เซรามิค ขนาด 14x51 มม.

Type : CH14
Curve : gG
Current Amp : 1A-50A

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
690V
1431001
1431002
1431004
1431006
1431008
1431010
1431012
1431016
1431020
1431025
32
40
500V
1431032
1431040
50
400V
1431050
       

Cylindrical Fuse 22x58 mm.
ฟิวส์เซรามิค ขนาด 22x58 มม.

Type : CH22
Curve : gG
Current Amp : 4A-125A

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
690V
1441004
1441006
1441008
1441010
1441012
1441016
1441020
1441025
1441032
1441040
1441050
1441063
80
100
500V
1441080
1441099
125
400V
1441100

 

Base Fuse 10x38 MM.
ฐานฟิวส์ ขนาด 10x38 มม.

Type : BCH
Pole : 1P, 2P, 3P
Current Amp : 32A
Voltage : 690V

POLES Cat.No.
1P
2P
3P
2301038
2302038
2303038

 

       

Base Fuse 14x51 MM.
ฐานฟิวส์ ขนาด 14x51 มม.

Type : BCH
Pole : 1P, 2P, 3P
Current Amp : 50A
Voltage : 690V

POLES Cat.No.
1P
2P
3P
2301051
2302051
2303051

Base Fuse 22x58 MM.
ฐานฟิวส์ ขนาด 22x58 มม.

Type : BCH
Pole : 1P, 2P, 3P
Current Amp : 100A
Voltage : 690V

POLES Cat.No.
1P
2P
3P
2301058
2302058
2303058
 

 

   

NH FUSE (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงใบมีด (Ceramic Cartrideg Fuse)

       

NH Fuse (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก

SIZE : NH-00C , NH00
Curve : gG
Current Amp :
NH00C : 2A-100A
NH00 : 125A , 160A
Voltage : 500V

Current (A) Size Cat.No.
2
4
6
10
16
20
25
35
40
50
63
80
100
00C
1500602
1500604
1500606
1500610
1500616
1500620
1500625
1500635
1500640
1500650
1500663
1500680
1500690
125
160
00
1441080
1441099

NH Fuse (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก

SIZE :NH1C , NH1
Curve : gG
Current Amp : 40A-250A
Voltage : 500V

Current (A) Size Cat.No.
40
50
63
80
100
125
160
1C
1510040
1510050
1510063
1510080
1510100
1510125
1510160
200
250
1
1510200
1510250
       

NH Fuse (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก

SIZE :NH2C , NH2
Curve : gG
Current Amp : 100A-400A
Voltage : 500V

Current (A) Size Cat.No.
100
125
160
200
250
2C
1520100
1520125
1520160
1520200
1520250
315
355
400
2
1520315
1520355
1520400

NH Fuse (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก

SIZE :NH3C , NH3
Curve : gG
Current Amp : 315A-630A
Voltage : 500V

Current (A) Size Cat.No.
315
400
3C
1530315
1530400
500
630
3
1530500
1530630
       

NH Fuse (HRC FUSE)
ฟิวส์เซรามิค ทรงกระบอก

SIZE :NH4
Curve : gG
Current Amp : 700A-1250A
Voltage : 500V

Current (A) Size Cat.No.
700
800
1000
1250
4
1541700
1541800
1541899
1541999

Base NH Fuse 1P
ฐานฟิวส์ใบมีด 1 Pole

SIZE : NH-00C , NH00 , NH0 , NH1 , NH2 , NH3 , NH4
Pole : 1Pole
Current Amp : 160A
Voltage : 690V

Size Cat.No.
00
1
2
3
4
2502010
2540110
2540210
2540310
2541415

 

       

Base NH Fuse 3P
ฐานฟิวส์ใบมีด 3 Pole

SIZE : NH-00C , NH00 , NH0 , NH1 , NH2 , NH3
Pole : 3Pole
Current Amp : 160A
Voltage : 690V

Size Cat.No.
00
1
2
3
2503210
2503011
2503012
2503013

Micro Switch for NH Fuse
ไมโครสวิทช์ฟิวส์

สามารถใช้กับฟิวส์ใบมีด SIZE : NH-00C , NH00 , NH0 , NH1 , NH2 , NH3

       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.