เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

FUSE HOLDERS

       

Type : CHM

Modular Fuse Holder for 10x38 mm.
ฐานฟิวส์ สำหรับฟิวส์ขนาด 10x38 มม.

Pole : 1P , 2P , 3P

POLE Cat.No.
1
2
3
CHM1DU
CHM2DU
CHM3DU

 

Type : CH14

Modular Fuse Holder for 14x51 mm.
ฐานฟิวส์ สำหรับฟิวส์ขนาด 14x51 มม.

Pole : 1P , 2P , 3P

POLE Cat.No.
1
2
3
CH141DU
CH142DU
CH143DU

 

Type : CH22

Modular Fuse Holder for 22x58 mm.
ฐานฟิวส์ สำหรับฟิวส์ขนาด 22x58 มม.

Pole : 1P , 2P , 3P

POLE Cat.No.
1
2
3
CH221DU
CH222DU
CH223DU

 

Type : SD00-D 1P

Fuse Base Din Rail 160A 690V
For Fuse NH000 and NH00
ฐานฟิวส์ 1 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH000 และ NH00

       

Type : SD1-D 1P

Fuse Base Din Rail 250A 690V For Fuse NH1
ฐานฟิวส์ 1ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH1

Type : SD2-D 1P

Fuse Base Din Rail 400A 690V For Fuse NH2
ฐานฟิวส์ 1 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH2

       

Type : SD3-D 1P

Fuse Base Din Rail 630A 690V For Fuse NH3
ฐานฟิวส์ 1 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH3

Type : SD4-S 1P

Fuse Base Screw Mounting Only 1250A 690V For Fuse NH4 1250A
ฐานฟิวส์ 1 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH4

       

Type : TD00-D 3P

Fuse Base Din Rail 160A 690V For Fuse NH000 , NH00
ฐานฟิวส์ 3 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH000 และ NH00

Type : TD1-D 3P

Fuse Base Din Rail 250A 690V For Fuse NH1
ฐานฟิวส์ 3ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH1

       

Type : TD2-D 3P

Fuse Base Din Rail 400A 690V For Fuse NH2
ฐานฟิวส์ 3 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH2

Type : TD3-D 3P

Fuse Base Din Rail 630A 690V For Fuse NH3
ฐานฟิวส์ 3 ช่อง สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH3

       

Type : EBH00

NH FUSE SWITCH DISCONNECTORS
ฐานฟิวส์แบบดิสคอนเน็ค 3POLE สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH000 และ NH00

Type : EBH1

NH FUSE SWITCH DISCONNECTORS
ฐานฟิวส์แบบดิสคอนเน็ค 3POLE สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH1

       

Type : EBH2

NH FUSE SWITCH DISCONNECTORS
ฐานฟิวส์แบบดิสคอนเน็ค 3POLE สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH2

Type : EBH3

NH FUSE SWITCH DISCONNECTORS
ฐานฟิวส์แบบดิสคอนเน็ค 3POLE สำหรับฟิวส์ใบมีด ขนาด NH3

 

 

 

 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.