เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

แบรนด์สินค้าที่ทางเราจำหน่าย
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ ฐานฟิวส์ เบรกเกอร์ เทอร์มินอล คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด สายไฟ ตู้ และ อุปกรณ์อื่นๆ

bussmann
mersen
mersen
wago
df
italweber
conquer
daito
hinode
fuji
abb
entrelce crc
fotek big one
kjl
yazaki idec cikachi

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.