เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ฟิวส์ กระบอกฟิวส์ เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด รีเลย์ ตู้คอนโทรล และ อุปกรณ์สำหรับประกอบตู้คอนโทรล

สาระน่ารู้

FUSE ฟิวส์

Low Voltage Fuse ฟิวส์แรงดันต่ำแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ออกเป็น 4 ประเภท คือ..

NH FUSE Class gG,g
ใช้สำหรับ "ป้องกันกระแสเกิน" หรือ "การลัดวงจร" Short Circuit ซึ่งเหมาะกับงานป้องกันระบบไฟฟ้าทั่วไป โดยสามารถทนกระแสลัดวงจรได้สูงสุด 120kA

NH Fuse Class aM
ใช้สำหรับมอเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับงาน "ป้องกันมอเตอร์" โดยเฉพาะ โดยสามารถทนกระแสลัดวงจรได้สูงสุด 120kA

uR Fuse หรือ Ultra Rapid Fuse
ใช้สำหรับ "ป้องกันอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ SCR, Transistor หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งจะเป็นฟิวส์ชนิดขาดเร็ว Fast Acting Fuse สามารถทนกระแสลัดวงจรได้สูงสุดถึง 100kA

gPV Fuse
ใช้สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นแรงดัน DC สามารถทนกระแสลัดวงจรได้สูงสุดถึง 30 kA

 

TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลา

นาฬกาตั้งเวลา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบอนาล็อค (ANALOG TIME SWITCH) และ แบบดิจิตอล (DIGITAL TIME SWITCH)

แบบอนาล็อค (ANALOG TIME SWITCH)
เป็นนาฬิกาที่ออกแบบให้ สามารถติดตั้งได้ง่าย โดยการดันสลักตั้งเวลาออกมาด้านนอกตามเวลาที่ต้องการ มีสวิทช์ AUTO/MANUAL เพื่อเปิด/ปิด อัตโนมัติตามนาฬิกา หรือ เปิด/ปิด ด้วยมือ เหมาะสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องใช้สำนักงาน

แบบดิจิตอล (DIGIGTAL TIME SWITCH)
เป็นนาฬิกาที่แสดงฝาแบบหน้าจอ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน มีโปรแกรมตั้งเวลา หลายรูปแบบ สามารถตั้งโปรแกรมให้ทำงานเหมือนกันทุกวัน หรือ ทำงานวันใดวันหนึ่งได้ มีแบตเตอรี่สำรองเมื่อไฟดับ

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.