เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

FUSE CLASS K-5 เป็นฟิวส์ที่ใช้กับ ตู้ SAFETY SWITCH

       

OT30

OT100

OT CLASS K-5

VOLTS : 250VAC/DC

Current
(Amp)
Cat.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
20
25
30
OT1
OT2
OT3
OT4
OT5
OT6
OT7
OT8
OT10
OT12
OT15
OT20
OT25
OT30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
110
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
OT35
OT40
OT45
OT50
OT60
OT65
OT70
OT75
OT80
OT90
OT100
OT110
OT125
OT150
OT175
OT200
OT225
OT250
OT300
OT350
OT400
OT450
OT500
OT600

OTS30

OTS100

OTS CLASS K-5

VOLTS : 600VAC/300VDC

Current
(Amp)
Cat.No.
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
OTS1
OTS2
OTS3
OTS4
OTS5
OTS6
OTS8
OTS10
OTS12
OTS15
OTS20
OTS25
OTS30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
110
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
OTS35
OTS40
OTS45
OTS50
OTS60
OTS65
OTS70
OTS75
OTS80
OTS90
OTS100
OTS110
OTS125
OTS150
OTS175
OTS200
OTS225
OTS250
OTS300
OTS350
OTS400
OTS450
OTS500
OTS600
       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.