เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

FERRAZ SHAWMUT และ MERSEN คือ ยี่ห้อเดียวกัน เป็นสินค้าป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ มาตรฐานสากล
       

NH000G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 000
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
NH000GG50V2
NH000GG50V4
NH000GG50V6
NH000GG50V10
NH000GG50V16
NH000GG50V20
NH000GG50V25
NH000GG50V32
NH000GG50V35
NH000GG50V40
NH000GG50V50
NH000GG50V63
NH000GG50V80
NH000GG50V100

NH00G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 00
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
125
160
NH00GG50V125
NH00GG50V160
       

NH0G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 0
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
NH0GG50V6
NH0GG50V10
NH0GG50V16
NH0GG50V20
NH0GG50V25
NH0GG50V32
NH0GG50V35
NH0GG50V40
NH0GG50V50
NH0GG50V63
NH0GG50V80
NH0GG50V100
NH0GG50V125
NH0GG50V160
NH0GG50V200
NH0GG50V224
NH0GG50V250

NH1G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 1
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
315
355
NH1GG50V16
NH1GG50V20
NH1GG50V25
NH1GG50V32
NH1GG50V35
NH1GG50V40
NH1GG50V50
NH1GG50V63
NH1GG50V80
NH1GG50V100
NH1GG50V125
NH1GG50V160
NH1GG50V200
NH1GG50V224
NH1GG50V250
NH1GG50V315
NH1GG50V355
       

NH2G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 2
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
300
315
355
400
425
500
NH2GG50V25
NH2GG50V32
NH2GG50V35
NH2GG50V40
NH2GG50V50
NH2GG50V63
NH2GG50V80
NH2GG50V100
NH2GG50V125
NH2GG50V160
NH2GG50V200
NH2GG50V224
NH2GG50V250
NH2GG50V300
NH2GG50V315
NH2GG50V355
NH2GG50V400
NH2GG50V425
NH2GG50V500

NH3G50V(AMP)

NH FUSE SIZE 3
CLASS : gG
Voltage : 500VAC (IEC) 250VDC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
224
250
300
315
355
400
425
500
630
800
NH3GG50V224
NH3GG50V250
NH3GG50V300
NH3GG50V315
NH3GG50V355
NH3GG50V400
NH3GG50V425
NH3GG50V500
NH3GG50V630
NH3GG50V800
       

NH000AM50V(AMP)

NH FUSE SIZE : 000
CLASS : aM
Voltage : 500VAC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
NH000AM50V2
NH000AM50V4
NH000AM50V6
NH000AM50V10
NH000AM50V16
NH000AM50V20
NH000AM50V25
NH000AM50V32
NH000AM50V35
NH000AM50V40
NH000AM50V50
NH000AM50V63
NH000AM50V80

NH00AM50V(AMP)

NH FUSE SIZE : 00
CLASS : aM
Voltage : 500VAC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
100
125
160
NH00AM50V100
NH00AM50V125
NH00AM50V160
       

NH0AM50V(AMP)

NH FUSE SIZE :0
CLASS : aM
Voltage : 500VAC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
100
125
160
200
NH0AM50V100
NH0AM50V125
NH0AM50V160
NH0AM50V200

NH1AM50V(AMP)

NH FUSE SIZE : 1
CLASS : aM
Voltage : 500VAC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
100
125
160
200
224
315
NH1AM50V100
NH1AM50V125
NH1AM50V160
NH1AM50V200
NH1AM50V224
NH1AM50V315
       

NH2AM50V(AMP)

NH FUSE SIZE :2
CLASS : aM
Voltage : 500VAC (IEC)

Current (A)
Cat.No.
250
315
355
400
NH2AM50V250
NH2AM50V315
NH2AM50V355
NH2AM50V400

 

 

       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.