เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

       

CYLINDRICAL FUSE HOLDER

       
CMC81

HOLDER FUSE 8x31MM.
VOLTAGE : 400VAC
AMPER : 25A

Pole Cat.No.
1
2
3
4
CMC81
CMC82
CMC83
CMC84

HOLDER FUSE 10x38MM.
VOLTAGE : 690VAC/690VDC
AMPER : 32A

Pole Cat.No.
1
2
3
4
CMC101
CMC102
CMC103
CMC104
       
CMS14

HOLDER FUSE 14x51MM.
VOLTAGE : 690VAC/690VDC
AMPER : 50A

Pole Cat.No.
1
2
3
4

CMS141
CMS142
CMS143
CMS144

CMS22

HOLDER FUSE 22x58MM.
VOLTAGE : 690VAC/690VDC
AMPER : 125A

Pole Cat.No.
1
2
3
4

CMS221
CMS222
CMS223
CMS224

       

NH (HRC) HOLDER FUSE

       

HOLDER FUSE

Pole Size Cat.No.
1
00
0
1
2
3
4
F215170
B213142
E218757
F201853
W213643
W223004
3
00
0
1
2
3

W229122
G217724
Y223006
B212107
H215172

SWITCH DISCONNECTOR

VOLTAGE : 690V
POLE : 3POLE

Size Cat.No.
00
1
2
3

P1023007A
S229878A
W1002129A
C1002135A

       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.