เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

FERRAZ SHAWMUT และ MERSEN คือ ยี่ห้อเดียวกัน เป็นสินค้าป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิคส์ มาตรฐานสากล

CYLINDRICAL FUSE

       

FR8GG40V(AMP)

Cylindrical Fuse 8x31 mm.
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
0.5
1
2
4
6
8
10
16
20
25
400 VAC
FR8GG40V0.5
FR8GG40V1
FR8GG40V2
FR8GG40V4
FR8GG40V6
FR8GG40V8
FR8GG40V10
FR8GG40V16
FR8GG40V20
FR8GG40V 25

 

FR10GG50V(AMP)

Cylindrical Fuse 10x38 mm.
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
0.5
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
500 VAC
FR10GG50V0.5
FR10GG50V1
FR10GG50V2
FR10GG50V4
FR10GG50V6
FR10GG50V8
FR10GG50V10
FR10GG50V12
FR10GG50V16
FR10GG50V20
FR10GG50V25

32
400 VAC
FR10GG40V32

 

FR14GG69V(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
690 VAC
FR14GG69V1
FR14GG69V2
FR14GG69V4
FR14GG69V6
FR14GG69V8
FR14GG69V10
FR14GG69V12
FR14GG69V16
FR14GG69V20
FR14GG69V25
32
40
50
500 VAC
FR14GG50V32
FR14GG50V40
FR14GG50V50

FR22GG69V(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
690 VAC
FR22GG69V2
FR22GG69V4
FR22GG69V6
FR22GG69V8
FR22GG69V10
FR22GG69V12
FR22GG69V16
FR22GG69V20
FR22GG69V25
FR22GG69V32
FR22GG69V40
FR22GG69V50
FR22GG69V63
FR22GG69V80
100
125
500 VAC
FR22GG50V100
FR22GG50V125
       

FR8AM40V(AMP)

Cylindrical Fuse 8x31 mm.
Curve : aM

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
400 VAC
FR8AM40V1
FR8AM40V2
FR8AM40V4
FR8AM40V6
FR8AM40V8
FR8AM40V10
FR8AM40V12

FR10AM50V(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : aM

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
500 VAC
FR10AM50V1
FR10AM50V2
FR10AM50V4
FR10AM50V6
FR10AM50V8
FR10AM50V10
FR10AM50V12
FR10AM50V16
FR10AM50V20
25
32
400 VAC
FR10AM40V25
FR10AM40V32
       

FR14AM40V(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : aM

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
690 VAC
FR14AM69V1
FR14AM69V2
FR14AM69V4
FR14AM69V6
FR14AM69V8
FR14AM69V10
FR14AM69V12
FR14AM69V16
FR14AM69V20
FR14AM69V25
32
40
50
63
500 VAC
FR14AM50V32
FR14AM50V40
FR14AM50V50
FR14AM50V63

FR22AM40V(AMP)

Cylindrical Fuse 22x58 mm.
Curve : aM

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
690 VAC
FR22AM69V1
FR22AM69V2
FR22AM69V4
FR22AM69V6
FR22AM69V8
FR22AM69V10
FR22AM69V12
FR22AM69V16
FR22AM69V20
FR22AM69V25
FR22AM69V32
FR22AM69V40
FR22AM69V50
FR22AM69V63
FR22AM69V80
100
125
500 VAC
FR22AM50V100
FR22AM50V125
       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.