เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

       
A4J

A4J CLASS J

FAST ACTING

RATINGS VOLTS : 600VAC 300VDC

Cat.No. (Amp)
A4J1
A4J3
A4J6
A4J10
A4J15
A4J20
A4J25
A4J30
A4J35
A4J40
A4J45
A4J50
A4J60
A4J70
A4J75
A4J80
A4J90
A4J100
A4J110
A4J125
A4J150
A4J175
A4J200
A4J225
A4J250
A4J300
A4J350
A4J400
A4J450
A4J500
A4J600
AJT

AJT CLASS J

TIME DELAY

RATINGS VOLTS :
1-12A and 110-600A models:
600VAC, 500VDC
15-100A models: 700VAC (self certified),
400VDC

Cat.No. (Amp)
AJT8
AJT9
AJT10
AJT12
AJT15
AJT17-1/2
AJT20
AJT25
AJT30
AJT35
AJT40
AJT45
AJT50
AJT60
AJT70
AJT80
AJT90
AJT100
AJT110
AJT125
AJT150
AJT175
AJT200
AJT225
AJT250
AJT300
AJT350
AJT400
AJT450
AJT500
AJT600
       
A2DR

A2D-R CLASS RK1

TIME DELAY

RATINGS VOLTS :250VAC/DC

Cat.No. (Amp)
A2D1/10R
A2D15/100R
A2D2/10R
A2D3/10R
A2D4/10R
A2D1/2R
A2D6/10R
A2D8/10
A2D1R
A2D1-1/8R
A2D1-1/4R
A2D1-4/10R
A2D1-6/10R
A2D1-8/10R
A2D2R
A2D2-1/4R
A2D2-1/2R
A2D2-8/10R
A2D3R
A2D3-2/10R
A2D3-1/2R
A2D4R
A2D4-1/2R
A2D5R
A2D6R
A2D6-1/4R
A2D7R
A2D8R
A2D9R
A2D10R
A2D12R
A2D15R
A2D17-1/2R
A2D20R
A2D25R
A2D30R
A2D35R
A2D40R
A2D45R
A2D50R
A2D60R
A2D70R
A2D75R
A2D80R
A2D90R
A2D100R
A2D110R
A2D125R
A2D150R
A2D175R
A2D200R
A2D225R
A2D250R
A2D300R
A2D350R
A2D400R
A2D450R
A2D500R
A2D600R
A2KR

A2K-R CLASS RK1

FAST ACTING

RATINGS VOLTS : 250VAC/DC

Cat.No. (Amp)

A2K1R
A2K3R
A2K5R
A2K6R
A2K10R
A2K15R
A2K20R
A2K25R
A2K30R
A2K35R
A2K40R
A2K45R
A2K50R
A2K60R
A2K70R

A2K80R
A2K100R
A2K110R
A2K125R
A2K150R
A2K175R
A2K200R
A2K225R
A2K250R
A2K300R
A2K350R
A2K400R
A2K450R
A2K500R
A2K600R
       
A6DR

A6D-R CLASS RK1

TIME DELAY

RATINGS VOLTS :600VAC/DC

Cat.No. (Amp)
A6D1/10R
A6D15/100R
A6D2/10R
A6D3/10R
A6D4/10R
A6D1/2R
A6D6/10R
A6D8/10
A6D1R
A6D1-1/8R
A6D1-1/4R
A6D1-4/10R
A6D1-6/10R
A6D1-8/10R
A6D2R
A6D2-1/4R
A6D2-1/2R
A6D2-8/10R
A6D3R
A6D3-2/10R
A6D3-1/2R
A6D4R
A6D4-1/2R
A6D5R
A6D6R
A6D6-1/4R
A6D7R
A6D8R
A6D9R
A6D10R
A6D12R
A6D15R
A6D17-1/2R
A6D20R
A6D25R
A6D30R
A6D35R
A6D40R
A6D45R
A6D50R
A6D60R
A6D70R
A6D80R
A6D90R
A6D100R
A6D110R
A6D125R
A6D150R
A6D175R
A6D200R
A6D225R
A6D250R
A6D300R
A6D350R
A6D400R
A6D450R
A6D500R
A6D600R
A6KR

A6K-R CLASS RK1

FAST ACTING

RATINGS VOLTS : 600VAC/300VDC

Cat.No. (Amp)

A6K1R
A6K3R
A6K4R
A6K5R
A6K6R
A6K8R
A6K10R
A6K15R
A6K20R
A6K25R
A6K30R
A6K35R
A6K40R
A6K45R
A6K50R
A6K60R

A6K70R
A6K80R
A6K100R
A6K110R
A6K125R
A6K150R
A6K175R
A6K200R
A6K225R
A6K250R
A6K300R
A6K350R
A6K400R
A6K450R
A6K500R
A6K600R
       

TR-R CLASS RK5

TIME DELAY

RATINGS VOLTS : 250VAC
250VDC (1/10-2.8A, 35-400A)
160VDC (3-30A, 450-600A)

Cat.No. (Amp)
TR1/10R
TR15/100R
TR2/10R
TR3/10R
TR4/10R
TR1/2R
TR6/10R
TR8/10
TR1R
TR1-1/8R
TR1-1/4R
TR1-4/10R
TR1-6/10R
TR1-8/10R
TR2R
TR2-1/4R
TR2-1/2R
TR2-8/10R
TR3R
TR3-2/10R
TR3-1/2R
TR4R
TR4-1/2R
TR5R
TR6R
TR6-1/4R
TR7R
TR8R
TR9R
TR10R
TR12R
TR15R
TR17-1/2R
TR20R
TR25R
TR30R
TR35R
TR40R
TR45R
TR50R
TR60R
TR70R
TR80R
TR90R
TR100R
TR110R
TR125R
TR150R
TR175R
TR200R
TR225R
TR250R
TR300R
TR350R
TR400R
TR450R
TR500R
TR600R

TRS-R CLASS RK5

TIME DELAY

RATINGS VOLTS : 600VAC
600VDC (1/10-12A, 70-600)
300VDC (15-60A)

Cat.No. (Amp)
TRS1/10R
TRS15/100R
TRS2/10R
TRS3/10R
TRS4/10R
TRS1/2R
TRS6/10R
TRS8/10
TRS1R
TRS1-1/8R
TRS1-1/4R
TRS1-4/10R
TRS1-6/10R
TRS1-8/10R
TRS2R
TRS2-1/4R
TRS2-1/2R
TRS2-8/10R
TRS3R
TRS3-2/10R
TRS3-1/2R
TRS4R
TRS4-1/2R
TRS5R
TRS6R
TRS6-1/4R
TRS7R
TRS8R
TRS9R
TRS10R
TRS12R
TRS15R
TRS17-1/2R
TRS20R
TRS25R
TRS30R
TRS35R
TRS40R
TRS45R
TRS50R
TRS60R
TRS70R
TRS80R
TRS90R
TRS100R
TRS110R
TRS125R
TRS150R
TRS175R
TRS200R
TRS225R
TRS250R
TRS300R
TRS350R
TRS400R
TRS450R
TRS500R
TRS600R

 

ATDR CLASS CC

TIME DELAY

RATINGS VOLTS : 600VAC 300VDC

Cat.No. (Amp)
ATDR1/4
ATDR1/2
ATDR8/10
ATDR1
ATDR1-1/8
ATDR1-1/4
ATDR1-4/10
ATDR1-1/2
ATDR1-6/10
ATDR1-8/10
ATDR2
ATDR2-1/4
ATDR2-1/2
ATDR2-8/10
ATDR3
ATDR3-2/10
ATDR3-1/2
ATDR4
ATDR4-1/2
ATDR5
ATDR5-6/10
ATDR6
ATDR6-1/4
ATDR7
ATDR7-1/2
ATDR8
ATDR9
ATDR10
ATDR12
ATDR15
ATDR17-1/2
ATDR20
ATDR25
ATDR30

ATMR CLASS CC

FAST ACTING

RATINGS VOLTS : 600VAC/DC

Cat.No. (Amp)
ATMR1/10
ATMR8/10
ATMR2/10
ATMR1/4
ATMR3/10
ATMR1/2
ATMR3/4
ATMR1
ATMR1-1/4
ATMR1-1/2
ATMR2
ATMR2-1/2
ATMR3
ATMR3-1/2
ATMR4
ATMR5
ATMR6
ATMR7
ATMR8
ATMR9
ATMR10
ATMR12
ATMR15
ATMR20
ATMR25
ATMR30
       

ATQR CLASS CC

TIME DELAY

RATINGS VOLTS :
600VAC (1/10-30A)
300VDC (3-2/10 - 30A)

Cat.No. (Amp)
ATQR1/10
ATQR1/8
ATQR3/16
ATQR2/10
ATQR1/4
ATQR3/10
ATQR4/10
ATQR1/2
ATQR6/10
ATQR3/4
ATQR8/10
ATQR1
ATQR1-1/8
ATQR1-1/4
ATQR1-4/10
ATQR1-1/2
ATQR1-6/10
ATQR1-8/10
ATQR2
ATQR2-1/4
ATQR2-1/2
ATQR2-8/10
ATQR3
ATQR3-2/10
ATQR3-1/2
ATQR4
ATQR4-1/2
ATQR5
ATQR5-6/10
ATQR6
ATQR6-1/4
ATQR7
ATQR7-1/2
ATQR8
ATQR9
ATQR10
ATQR12
ATQR15
ATQR17-1/2
ATQR20
ATQR25
ATQR30

ATM MIDGET FUSE

FAST-ACTING

RATINGS VOLTS :
600VAC/DC

Cat.No. (Amp)
ATM1/10
ATM1/8
ATM2/10
ATM1/4
ATM1/2
ATM3/4
ATM1
ATM1-1/2
ATM2
ATM3
ATM4
ATM5
ATM6
ATM7
ATM8
ATM10
ATM12
ATM15
ATM20
ATM25
ATM30
ATM30/35
ATM30/40
ATM30/50

 

       
       
       
       
       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.