เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

 

-U/80 Without indicator

-/80 Visual indicator

-TN/80 Type T indication for micro

170M SIZE 000 AND 00
DIN 43653 690VAC (IEC), 700VAC/VDC (UL)

Size Rated Voltage Rated Current (Amp) Class Cat.no
-U/80 Without indicator -/80 Visual indicator -TN/80 Type T indication for micro
000
690VAC (IEC)
10
16
20
25
32
40
50
63
gR
170M1308
170M1309
170M1310
170M1311
170M1312
170M1313
170M1314
170M1315
170M1358
170M1359
170M1360
170M1361
170M1362
170M1363
170M1364
170M1365
170M1408
170M1409
170M1410
170M1411
170M1412
170M1413
170M1414
170M1415
80
100
125
160
200
250
315
aR
170M1316
170M1317
170M1318
170M1319
170M1320
170M1321
170M1322
170M1366
170M1367
170M1368
170M1369
170M1370
170M1371
170M1372
170M1416
170M1417
170M1418
170M1419
170M1420
170M1421
170M1422
00
690VAC (IEC)
25
32
40
50
63
80
gR
170M2608
170M2609
170M2610
170M2611
170M2612
170M2613
170M2658
170M2659
170M2660
170M2661
170M2662
170M2663
00
690VAC (IEC)
100
125
160
200
250
315
350
400
aR
 
170M2614
170M2615
170M2616
170M2617
170M2618
170M2619
170M2620
170M2621
170M2664
170M2665
170M2666
170M2667
170M2668
170M2669
170M2670
170M2671
   

170M Size 000 to 3, DIN 43620, Dual Indication Fuse

DIN 43620 Fuse links for the protectio of UPS, SOFT STARTER, VARIABLE SPEED DRIVES, RECTIFIERS AND INVERTERS.

Size Rated Voltage Rated current (Amp) Cat.No.
000
690Vac (IEC)
700Vac (UL)
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
170M1558D
170M1559D
170M1560D
170M1561D
170M1562D
170M1563D
170M1564D
170M1565D
170M1566D
170M1567D
170M1569D
170M1569D
170M1570D
170M1571D
00
315
170M1572D
1
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
350
40
450
500
550
630
700
170M3808D
170M3809D
170M3810D
170M3811D
170M3812D
170M3813D
170M3814D
170M3815D
170M3816D
170M3817D
170M3818D
170M3819D
170M4863D
170M4864D
170M4865D
170M4866D
170M4867D
2
400
450
500
550
630
700
800
900
1000
1100
170M5808D
170M5809D
170M5810D
170M5811D
170M5812D
170M5813D
170M5814D
170M5815D
170M5816D
170M5817D
3
500
550
630
700
800
900
1000
1100
1250
1400
1500
1600
170M6808D
170M6809D
170M6810D
170M6811D
170M6812D
170M6813D
170M6814D
170M6892D
170M8554D
170M8555D
170M8556D
170M8557D
     

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.