เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248
 

ONE-TIME GENERAL PURPOSE FUSE

ฟิวส์สำหรับตู้เซฟตี้ มี 2 รุ่น คือ รุ่น 250V และ 600V

 

 

 

NON ONE-TIME 250VAC

CLASS K5 : 0-60A
CLASS H : 65-600A

Current (A) Class Cat.No.
1/8
1/2
3/4
8/10
1
1 1/4
1 1/2
1 6/10
2
2 1/2
3
3 2/10
4
5
6
6 1/4
7
8
9
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
K5
NON-1/8
NON-1/2
NON-3/4
NON-8/10
NON-1
NON-1 1/4
NON-1 1/2
NON-1 6/10
NON-5
NON-2 1/2
NON-3
NON-3 2/10
NON-4
NON-5
NON-6
NON-6 1/4
NON-7
NON-8
NON-9
NON-10
NON-12
NON-15
NON-20
NON-25
NON-30
NON-35
NON-40
NON-45
NON-50
NON-60
65
70
80
90
100
110
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
H
NON-65
NON-70
NON-80
NON-90
NON-100
NON-110
NON-125
NON-150
NON-175
NON-200
NON-225
NON-250
NON-300
NON-350
NON-400
NON-450
NON-500
NON-600

 

 

 

 

       

 

 

NOS ONE-TIME 600VAC

CLASS K : 0-60A
CLASS H : 70-600A

Current (A) Class Cat.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
K5
NOS-1
NOS-2
NOS-3
NOS-4
NOS-5
NOS-6
NOS-7
NOS-8
NOS-9
NOS-10
NOS-12
NOS-15
NOS-20
NOS-25
NOS-30
NOS-35
NOS-40
NOS-45
NOS-50
NOS-60
70
75
80
90
100
110
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
H
NOS-70
NOS-75
NOS-80
NOS-90
NOS-100
NOS-110
NOS-125
NOS-150
NOS-175
NOS-200
NOS-225
NOS-250
NOS-300
NOS-350
NOS-400
NOS-450
NOS-500
NOS-600
 
   
TAG : FUSE SAFETY ตู้เซฟตี้ ฟิวส์ตู้เซฟตี้

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.