เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248

NH FUSE (HRC FUSE)

       

(AMP)NHG000B

Size : NH000
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.

2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100

500V

2NHG000B
4NHG000B
6NHG000B
10NHG000B
16NHG000B
20NHG000B
25NHG000B
32NHG000B
35NHG000B
40NHG000B
50NHG000B
63NHG000B
80NHG000B
100NHG000B

(AMP)NHG00B

Size : NH00
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160

500V

16NHG00B
20NHG00B
25NHG00B
32NHG00B
35NHG00B
40NHG00B
50NHG00B
63NHG00B
80NHG00B
100NHG00B
125NHG00B
160NHG00B

 

 

 

 

(AMP)NHG0B

Size : NH0
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.

6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160

500V

6NHG0B
10NHG0B
16NHG0B
20NHG0B
25NHG0B
32NHG0B
35NHG0B
40NHG0B
50NHG0B
63NHG0B
80NHG0B
100NHG0B
125NHG0B
160NHG0B

(AMP)NHG1B

Size : NH1
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac) Cat.No.

50
63
80
100
125
160
200
224
250
315
355

500V

50NHG1B
63NHG1B
80NHG1B
100NHG1B
125NHG1B
160NHG1B
200NHG1B
224NHG1B
250NHG1B
315NHG1B
355NHG1B

 

 

 

 

 

(AMP)NHG2B

Size : NH2
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

250
315
355
400
425
450

500V

250NHG2B
315NHG2B
355NHG2B
400NHG2B
425NHG2B
450NHG2B

500

440V

500NHG2B

(AMP)NHG3B

Size : NH3
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

315
355
400
425
450
500
630

500V

315NHG3B
355NHG3B
400NHG3B
425NHG3B
450NHG3B
500NHG3B
630NHG3B

800

440V

800NHG3B

 

 

   

(AMP)NHG4G

Size : NH4
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

500
630
800
1000
1250

500V

500NHG4G
630NHG4G
800NHG4G
1000NHG4G
1250NHG4G

 

(AMP)NHM000B

Size : NH000
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

6
10
16
20
25
32
35
40
50

500V

6NHM000B
10NHM000B
16NHM000B
20NHM000B
25NHM000B
32NHM000B
35NHM000B
40NHM000B
50NHM000B


       

(AMP)NHM00B

Size : NH00
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

63
80
100

500V

63NHM00B
80NHM00B
100NHM00B

(AMP)NHM1B

Size : NH1
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

50
63
80
100
125
160

500V

50NHM1B
63NHM1B
80NHM1B
100NHM1B
125NHM1B
160NHM1B

 
 

(AMP)NHM2B

Size : NH2
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

125
160
200
224
250
315*
355*

500V

125NHM2B
160NHM2B
200NHM2B
224NHM2B
250NHM2B
315NHM2B
355NHM2B

*Single indication

(AMP)NHM3B

Size : NH3
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.

315
355
400
500

500V

315NHM3B
355NHM3B
400NHM3B
500NHM3B

 

       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.