เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248
 
     
FWA

FWA FERRULE

CLASS aR
RATING VOLTS
150VAC/DC (UL)

Fuse
Size
Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
10x38 MM.
5
10
15
20
25
30
FWA-5A10F
FWA-10A10F
FWA-15A10F
FWA-20A10F
FWA-25A10F
FWA-30A10F
21X51 MM.
35
40
45
50
60
FWA-35A21F
FWA-40A21F
FWA-45A21F
FWA-50A21F
FWA-60A21F
FWX

FWX FERRULE

CLASS aR

RATING VOLTS
250VAC (UL, ALL RATINGS)
250VDC (UL, 5-50A ONLY)

Fuse
Size
Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
14x51 MM.
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
50
FWX-1A14F
FWX-2A14F
FWX-3A14F
FWX-4A14F
FWX-5A14F
FWX-10A14F
FWX-15A14F
FWX-20A14F
FWX-25A14F
FWX-30A14F
FWX-50A14F
 
     
FWH

FWH FERRULE

CLASS aR
RATINGS VOLTS
500VAC (UL, ALL RATINGS)
500VDC (UL, 5-30A ONLY)

Fuse
Size
Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
14x51 MM.
1
2
3
4
5
6
10
12
15
20
25
30
FWH-1A14F
FWH-2A14F
FWH-3A14F
FWH-4A14F
FWH-5A14F
FWH-6A14F
FWH-10A14F
FWH-12A14F
FWH-15A14F
FWH-20A14F
FWH-25A14F
FWH-30A14F

 

FWC

FWC FERRULE

CLASS aR
RATINGS VOLTS
700VAC/DC (UL, 1-4A)
600VAC (UL, 6-32A)
700VDC (UL, 6-25A)

Fuse
Size
Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
10x38 MM.
1
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
32
FWC-1A10F
FWC-2A10F
FWC-3A10F
FWC-4A10F
FWC-5A10F
FWC-6A10F
FWC-8A10F
FWC-10A10F
FWC-12A10F
FWC-16A10F
FWC-20A10F
FWC-25A10F
FWC-32A10F
 
     
fwp

FWP 10x38 MM. FURRULE

CLASS gR
RATINGS VOLTS
690VAC

Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
4
6
8
10
12
16
20
25
32
FWP-4G10F
FWP-6G10F
FWP-8G10F
FWP-10G10F
FWP-12G10F
FWP-16G10F
FWP-20G10F
FWP-25G10F
FWP-32G10F

 

FWP 14x51 MM. FURRULE

CLASS aR
RATINGS VOLTS
690VAC (IEC)
700VAC/600VDC(UL)

Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
1
2
3
4
5
10
15
20
25
32
40
50
FWP-1A14F
FWP-2A14F
FWP-3A14F
FWP-4A14F
FWP-5A14F
FWP-10A14F
FWP-15A14F
FWP-20A14F
FWP-25A14F
FWP-32A14F
FWP-40A14F
FWP-50A14F
FWP14GR

FWP 14x51 MM. FURRULE

CLASS gR
RATINGS VOLTS
690VAC

Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
FWP-4G14F
FWP-6G14F
FWP-8G14F
FWP-10G14F
FWP-12G14F
FWP-16G14F
FWP-20G14F
FWP-25G14F
FWP-32G14F
FWP-40G14F
FWP-50G14F

 

FWP2258AR

FWP 22x58 MM. FURRULE

CLASS aR
RATINGS VOLTS
700VAC/DC (UL)

Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
20
25
32
40
50
63
80
100
FWP-20A22F
FWP-25A22F
FWP-32A22F
FWP-40A22F
FWP-50A22F
FWP-63A22F
FWP-80A22F
FWP-100A22F

 

FWP 22x58 MM. FURRULE

CLASS gR
RATINGS VOLTS
690VAC
500VDC

Rated
Current
(Amp)
Cat.No.
20
25
32
40
50
63
80
100
FWP-20G22F
FWP-25G22F
FWP-32G22F
FWP-40G22F
FWP-50G22F
FWP-63G22F
FWP-80G22F
FWP-100G22F

 

   
       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.