เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248

CYLINDRICAL FUSE LINKS
ฟิวส์กระเบื้อง ทรงกระบอก

       

Type : C10G(AMP)

Cylindrical Fuse 10x38 mm.
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
0.5
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
500V
C10G0-5
C10G1
C10G2
C10G4
C10G6
C10G8
C10G10
C10G12
C10G16
C10G20
C10G25
32
400V
C10G32


Type : C14G(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : gG/gL

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
690V
C14G1
C14G2
C14G4
C14G6
C14G8
C14G10
C14G12
C14G16
C14G20
C14G25
32
40
500V
C14G32
50
400
C14G50
       

Type : C22G(AMP)

Cylindrical Fuse 22x58 mm.
Curve : gG/gL

Current (A) Voltage (Vac)
Cat.No.
2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
690V
C22G2
C22G4
C22G6
C22G8
C22G10
C22G12
C22G16
C22G20
C22G25
C22G32
C22G40
C22G50
C22G63
80
100
500V
C22G80
C22G100
125
400V
C22G125


Type : C10M(AMP)

Cylindrical Fuse 10x38 mm.
Curve : aM

Current (A)
Voltage (Vac)
Cat.No.
0.25
0.5
1
2
4
6
8
10
12
16

500V
C10M0-25
C10M0-5
C10M1
C10M2
C10M4
C10M6
C10M8
C10M10
C10M12
C10M16
20
25
400V
C10M20
C10M25
     

Type : C14M(AMP)

Cylindrical Fuse 14x51 mm.
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
0.25
0.5
1
2
4
6
8
10
12
16
20
25
690V
C14M0-25
C14M0-5
C14M1
C14M2
C14M4
C14M6
C14M8
C14M10
C14M12
C14M16
C14M20
C14M25
32
40
500V
C14M32
C14M40
50
400V
C14M50

Type : C22M(AMP)

Cylindrical Fuse 22x58 mm.
Curve : aM

Current (A) Voltage (Vac) Cat.No.
2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
690V
C22M2
C22M4
C22M6
C22M8
C22M10
C22M12
C22M16
C22M20
C22M25
C22M32
C22M40
C22M50
C22M63
80
100
500V
C22M80
C22M100
125
400V
C22M125

 

 

 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.