เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248
       
LPCC

LP-CC CLASS CC

LOW-PEAK TIME-DELAY

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)
300VDC (1/2 TO 2-8/10A AND 20-30A)
150VDC (3A-15A)

Cat.No. (Amp)
LP-CC-1/2
LP-CC-6/10
LP-CC-8/10
LP-CC-1
LP-CC-1-1/8
LP-CC-1-1/4
LP-CC-1-4/10
LP-CC-1-1/2
LP-CC-1-6/10
LP-CC-1-8/102
LP-CC-2-1/4
LP-CC-2-1/2
LP-CC-2-8/10
LP-CC-3
LP-CC-3-2/10
LP-CC-3-1/2
LP-CC-4
LP-CC-4-1/2
LP-CC-5
LP-CC-5-6/10
LP-CC-6
LP-CC-6-1/4
LP-CC-7
LP-CC-7-1/2
LP-CC-8
LP-CC-9
LP-CC-10
LP-CC-12
LP-CC-15
LP-CC-20
LP-CC-25
LP-CC-30
FNQ-R

FNQ-R CLASS CC

LIMITRON TIME-DELAY

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)
300VDC (15-20A)
32VDC (SELF CERTIFIED)

Cat.No. (Amp)
FNQ-R-1/4
FNQ-R-3/10
FNQ-R-4/10
FNQ-R-1/2
FNQ-R-6/10
FNQ-R-3/4
FNQ-R-8/10
FNQ-R-1
FNQ-R-1-1/8
FNQ-R-1-1/4
FNQ-R-1-3/10
FNQ-R-1-4/10
FNQ-R-1-1/2
FNQ-R-1-6/10
FNQ-R-1-8/10
FNQ-R-2
FNQ-R-2-1/4
FNQ-R-2-1/2
FNQ-R-2-8/10
FNQ-R-3
FNQ-R-3-2/10
FNQ-R-3-1/2
FNQ-R-4
FNQ-R-4-1/2
FNQ-R-5
FNQ-R-5-6/10
FNQ-R-6
FNQ-R-6-1/4
FNQ-R-7
FNQ-R-7-1/2
FNQ-R-8
FNQ-R-9
FNQ-R-10
FNQ-R-12
FNQ-R-15
FNQ-R-17-1/2
FNQ-R-20
FNQ-R-25
FNQ-R-30
       

KTK-R CLASS CC

LIMITRON FAST-ACTING

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)
KTK-R-1/10
KTK-R-1/8
KTK-R-2/10
KTK-R-1/4
KTK-R-3/10
KTK-R-4/10
KTK-R-1/2
KTK-R-6/10
KTK-R-3/4
KTK-R-1
KTK-R-1-1/2
KTK-R-2
KTK-R-2-1/2
KTK-R-3
KTK-R-3-1/2
KTK-R-4
KTK-R-5
KTK-R-6
KTK-R-7
KTK-R-8
KTK-R-9
KTK-R-10
KTK-R-12
KTK-R-15
KTK-R-20
KTK-R-25
KTK-R-30

SC CLASS G

GENERAL PURPOSE FUSE

RATING VOLTS
600VAC (1/2-20A)
480VAC (25-60A)
170VDC (1/2-20A)
300VDC (25-60A)

Cat.No. (Amp)
1-5/16" 1-13/32" 1-5/8" 2-1/4"

SC-1/2
SC-1
SC-1-1/2
SC-2
SC-2-1/2
SC-3
SC-4
SC-5
SC-67
SC-8
SC-10
SC-12
SC-15

SC-20 SC-25
SC-30
SC-35
SC-40
SC-45
SC-50
SC-60
       

LPJ-SP CLASS J

LOW-PEAK DUAL-ELEMENT
TIME-DELAY

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)
300VDC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)
LPJ-1SP
LPJ-1-1/4SP
LPJ-1-6/10SP
LPJ-1-8/10SP
LPJ-2SP
LPJ-2-1/4SP
LPJ-2-1/2SP
LPJ-2-8/10SP
LPJ-3SP
LPJ-3-2/10SP
LPJ-3-1/2SP
LPJ-4SP
LPJ-4-1/2SP
LPJ-5SP
LPJ-5-6/10SP
LPJ-6SP
LPJ-7SP
LPJ-8SP
LPJ-9SP
LPJ-10SP
LPJ-12SP
LPJ-15SP
LPJ-17-1/2SP
LPJ-20SP
LPJ-25SP
LPJ-30SP
LPJ-35SP
LPJ-40SP
LPJ-45SP
LPJ-50SP
LPJ-60SP
LPJ-70SP
LPJ-80SP
LPJ-90SP
LPJ-100SP
LPJ-110SP
LPJ-125SP
LPJ-150SP
LPJ-175SP
LPJ-200SP
LPJ-225SP
LPJ-250SP
LPJ-300SP
LPJ-350SP
LPJ-400SP
LPJ-450SP
LPJ-500SP
LPJ-600SP

 

JKS CLASS J

LIMITRON FAST-ACTING FUSE

RATNG VOLTS
600VAC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)

JKS-1
JKS-2
JKS-3
JKS-4
JKS-5
JKS-6
JKS-8
JKS-10
JKS-12
JKS-15
JKS-20
JKS-25
JKS-30
JKS-35
JKS-40
JKS-45
JKS-50
JKS-60

JKS-70
JKS-80
JKS-90
JKS-100
JKS-110
JKS-125
JKS-150
JKS-175
JKS-200
JKS-225
JKS-250
JKS-300
JKS-350
JKS-400
JKS-450
JKS-500
JKS-600

 

       

KTU CLASS L

LIMITRON FAST-ACTING FUSE

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)
KTU-601
KTU-650
KTU-700
KTU-750
KTU-800
KTU-801
KTU-850
KTU-900
KTU-1000
KTU-1100
KTU-1200
KTU-1400

KTU-1500
KTU-1600
KTU-1800
KTU-2000
KTU-2001
KTU-2400 KTU-2500
KTU-3000
KTU-3500 KTU-4000
KTU-5000
KTU-6000

KLU CLASS L

LIMITRON TIME-DELAY FUSE

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)
KLU-601
KLU-650
KLU-700
KLU-800
KLU-1000
KLU-1200
KLU-1500

KLU-1600
KLU-1800
KLU-2000
KLU-2500
KLU-3000
KLU-4000

 

       

FRN-R CLASS RK5

FUSETRON ENERGY EFFICIENT DUAL-ELEMENT, TIME-DELAY FUSE

RATING VOLTS
250VAC (OR LESS)
125VDC (1/10-60A, 110-200A)
250VDC (225-600A)

Cat.No. (Amp)
FRN-R-1/10
FRN-R-1/8
FRN-R-15/100
FRN-R-2/10
FRN-R-1/4
FRN-R-3/10
FRN-R-4/10
FRN-R-1/2
FRN-R-6/10
FRN-R-8/10
FRN-R-1
FRN-R-1-1/8
FRN-R-1-1/4
FRN-R-1-4/10
FRN-R-1-1/2
FRN-R-1-6/10
FRN-R-1-8/10
FRN-R-2
FRN-R-2-1/4
FRN-R-2-1/2
FRN-R-2-8/10
FRN-R-3
FRN-R-3-2/10
FRN-R-3-1/2
FRN-R-4
FRN-R-4-1/2
FRN-R-5
FRN-R-5-6/10
FRN-R-6
FRN-R-6-1/4
FRN-R-7
FRN-R-7-1/2
FRN-R-8
FRN-R-9
FRN-R-10
FRN-R-12
FRN-R-15
FRN-R-17-1/2
FRN-R-20
FRN-R-25
FRN-R-30
FRN-R-35
FRN-R-40
FRN-R-45
FRN-R-50
FRN-R-60
FRN-R-70
FRN-R-75
FRN-R-80
FRN-R-85
FRN-R-90
FRN-R-100
FRN-R-110
FRN-R-125
FRN-R-150
FRN-R-175
FRN-R-200
FRN-R-225
FRN-R-250
FRN-R-300
FRN-R-350
FRN-R-400
FRN-R-450
FRN-R-500
FRN-R-600

FRS-R CLASS RK5

FUSETRON ENERGY EFFICIENT DUAL-ELEMENT, TIME-DELAY FUSE

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)
300VDC (1/10-30A , 65-600A)
250VDC (35-60A)

Cat.No. (Amp)
FRS-R-1/10
FRS-R-1/8
FRS-R-15/100
FRS-R-2/10
FRS-R-1/4
FRS-R-3/10
FRS-R-4/10
FRS-R-1/2
FRS-R-6/10
FRS-R-8/10
FRS-R-1
FRS-R-1-1/8
FRS-R-1-1/4
FRS-R-1-4/10
FRS-R-1-1/2
FRS-R-1-6/10
FRS-R-1-8/10
FRS-R-2
FRS-R-2-1/4
FRS-R-2-1/2
FRS-R-2-8/10
FRS-R-3
FRS-R-3-2/10
FRS-R-3-1/2
FRS-R-4
FRS-R-4-1/2
FRS-R-5
FRS-R-5-6/10
FRS-R-6
FRS-R-6-1/4
FRS-R-7
FRS-R-7-1/2
FRS-R-8
FRS-R-9
FRS-R-10
FRS-R-12
FRS-R-15
FRS-R-17-1/2
FRS-R-20
FRS-R-25
FRS-R-30
FRS-R-35
FRS-R-40
FRS-R-45
FRS-R-50
FRS-R-60
FRS-R-70
FRS-R-75
FRS-R-80
FRS-R-85
FRS-R-90
FRS-R-100
FRS-R-110
FRS-R-125
FRS-R-150
FRS-R-175
FRS-R-200
FRS-R-225
FRS-R-250
FRS-R-300
FRS-R-350
FRS-R-400
FRS-R-450
FRS-R-500
FRS-R-600
       

JJN CLASS T

LIMITRON FAST-ACTING FUSE

RATING VOLTS
300VAC (OR LESS)
160VDC (15-600A)
170VDC (601-1200A)

Cat.No. (Amp)
JJN-1
JJN-2
JJN-3
JJN-6
JJN-10
JJN-15
JJN-20
JJN-25
JJN-30
JJN-35
JJN-40
JJN-45
JJN-50
JJN-60
JJN-70
JJN-80
JJN-90
JJN-100
JJN-110
JJN-125
JJN-150
JJN-175
JJN-200
JJN-225
JJN-250
JJN-300
JJN-350
JJN-400
JJN-450
JJN-500
JJN-600
JJN-700
JJN-800
JJN-1000
JJN-1200

JJS CLASS T

LIMITRON FAST-ACTING FUSE

RATING VOLTS
600VAC (OR LESS)

Cat.No. (Amp)
JJS-1
JJS-2
JJS-3
JJS-6
JJS-10
JJS-15
JJS-20
JJS-25
JJS-30
JJS-35
JJS-40
JJS-45
JJS-50
JJS-60
JJS-70
JJS-80
JJS-90
JJS-100
JJS-110
JJS-125
JJS-150
JJS-175
JJS-200
JJS-225
JJS-250
JJS-300
JJS-350
JJS-400
JJS-450
JJS-500
JJS-600
JJS-700
JJS-800
JJS-1000
JJS-1200
 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.