เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

facebook  adkrr

EATON BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับ ฟิวส์ที่มีประสิทธิ์ภาพคุณภาพสูง มาตราฐาน IEC60269 UL248
       

LCT , LET

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
6
10
12
16
20
240Vac / 150Vdc
6LCT
10LCT
12LCT
16LCT
20LCT
25
32
35
50
63
80
100
125
160
280Vac / 150Vdc
25LET
32LET
35LET
50LET
63LET
80LET
100LET
125LET
160LET
180
250Vac / 150Vdc
180LET

LMT , LMMT

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
160
200
250
315
355
400
450
240Vac / 150vdc
160LMT
200LMT
250LMT
315LMT
355LMT
400LMT
450LMT
400
500
630
710
800
900
240Vac / 150Vdc
400LMMT
500LMMT
630LMMT
710LMMT
800LMMT
900LMMT
       

CT

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
6
10
12
16
20
690Vac / 500Vdc
6CT
10CT
12CT
16CT
20CT

ET

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
25
32
35
40
45
56
63
80
690Vac / 500Vdc
25ET
32ET
35ET
40ET
45ET
56ET
63ET
80ET
     

FE

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
35
40
45
50
63
71
80
90
100
690Vac / 500Vdc
35FE
40FE
45FE
50FE
63FE
71FE
80FE
90FE
100FE

EET

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
90
110
140
160
690Vac / 500Vdc
90EET
110EET
140EET
160EET

 
 

FEE

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
100
120
140
160
180
200
690Vac / 500Vdc
100FEE
120FEE
140FEE
160FEE
180FEE
200FEE

FM

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
180
200
225
250
280
315
350
690Vac / 450Vdc
180FM
20FM
225FM
250FM
280FM
315FM
350FM
 
 

FMM

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
400
450
500
550
630
700
690Vac / 350Vdc
400FMM
450FMM
500FMM
550FMM
630FMM
700FMM

MT

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
160
180
200
250
280
315
355
690Vac / 350Vdc
160MT
180MT
200MT
250MT
280MT
315MT
355MT
 
 

MMT

BS88 style
Class : aR

Amp Rated Voltage Cat.No.
180
200
225
280
315
355
400
450
500
560
630
710
690Vac / 350Vdc
180MMT
200MMT
225MMT
280MMT
315MMT
355MMT
400MMT
450MMT
500MMT
560MMT
630MMT
710MMT
 
       

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.