เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง
facebookadkrr

CYLINDRICAL FUSE

HRCFUSE

Cylindrical Fuse
ฟิวส์ทรงกระบอก

HRC Fuse
ฟิวส์ใบมีด

LOW VOLTAGE BS88
ฟิวส์แรงดันต่ำ BS88

 

 

 HOLDER BASE FUSE
ฐานฟิวส์

SAFETY FUSE
ฟิวส์สำหรับตู้เซฟตี้

CLASS FUSE

 

 

 

ร้าน เอ.ดี.กิจรุ่งเรือง

โทรศัพท์ 084 136 0212 , 087 828 4485
LINE ID : adkrr.com
E-MAIL : ladapa.dewy@gmail.com
E-MAIL : sukit108@gmail.com

Copyright ©2023 by A.D. KIJ RUNG RUENG. All right reserved.